Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

28 listopada 2020 r. odbyła się premiera filmu o Adolfie Januszkiewiczu.  Animacja została stworzona przez uczniów Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza działającego przy Stowarzyszeniu „Polska Jedność”.

28 ноября 2020 г. состоялась премьера фильма об Адольфе Янушкевиче. Анимационную ленту  создали учащиеся Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича, действующего при общественном объединении «Polska Jedność». 

Więcej informacji / Больше информации

000