Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Казахстан впервые присоединился  к всемирной акции «Бег Независимости», инициированный польской организацией «Вспульнота Польска» и Польским олимпийским комитетом  в 2018 году к 100-летию обретения Польшей независимости. Первый казахстанский забег в столице страны – городе Нур-Султане 10 ноября организовало общественное объединение «Polska Jedność» при поддержке Посольства Республики Польша в Казахстане и атташе по делам обороны при Посольстве Польши.

Zabieg11.11 1

Несмотря на погодные условия – накануне весь день шел снег, а утром ударил мороз -  на старт в Центральном парке «Астана» вышли около 70 человек: представители Посольства Польши, полонийной организации «Polska Jedność» и спортивного сообщества «БезгRUNичные». Разминку провел известный спортсмен, руководитель сообщества «БезгRUNичные» Денис Гордиенко. В официальной части прозвучали гимны Казахстана и Польши. Затем с приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич.

Zabieg11.11 2

Обратный отсчет до начала полонийного забега вели все вместе. После того, как прозвучала цифра «1», Посол и глава консульского отдела Посольства РП в Нур-Султане Юстына Дудар взмахнули флагами, тем самым обозначив старт.

Zabieg11.11 3

Примечательно, что длина дистанции была выбрана так называемая «Миля Независимости» - 1918 метров, символизирующая дату обретения Польшей независимости.

Zabieg11.11 4

Первым на финиш прибежал активист ОО «Polska Jedność» Виктор Сломинский. Ему вручили специальный приз от Посольства РП.

Zabieg11.11 5

Все финишеры получили медали и дипломы, а волонтеры – благодарственные письма.

Специально для участников мероприятия был организован стол с горячим чаем и сладкой выпечкой.

Zabieg11.11 6

* ОО «Polska Jedność» выражает признательность за помощь в проведении полонийного Бега Независимости акимату города Нур-Султана, Посольству Польши в Казахстане,  атташе по делам обороны при Посольстве РП в РК, сообществу  «БезгRUNичные» и лично Денису Гордиенко, а также всем волонтерам.

Фото Юстыны Цалчыньской

Zabieg11.11 7

W Nur- Sułtanie odbył się po raz pierwszy Polonijny Bieg Niepodległości

Kazachstan po raz pierwszy dołączył do ogólnoświatowej akcji „Bieg Niepodległości”, zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Polski Komitet Olimpijski w 2018r. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy kazachstański bieg w stolicy kraju, Nur-Sułtanie, został zorganizowany 10 listopada przez Stowarzyszenie „Polska Jedność” przy wsparciu Ambasady RP w Nur-Sułtanie oraz polskiego Attache Obrony w Kazachstanie przy Ambasadzie RP.

Zabieg11.11 8

Pomimo złych warunków pogodowych - dzień wcześniej padał śnieg, a od rana był mróz - w Centralnym Parku „Astana” wystartowało około 70 osób: przedstawiciele Ambasady RP, Stowarzyszenia „Polska Jedność” i grupy sportowej «БезгRUNичные». Rozgrzewkę przeprowadził znany sportowiec Denis Gordienko, lider grupy «БезгRUNичные».  W części oficjalnej zabrzmiały hymny Kazachstanu i Polski. Następnie Ambasador RP w Kazachstanie - Selim Chazbijewicz, powitał biegaczy.

Zabieg11.11 9

Wszyscy razem odliczali start biegu. Po tym jak zabrzmiała cyfra „1”, ambasador i Konsul Ambasady RP w Nur-Sultan - Justina Dudar, zamachali flagami, ogłaszając tym samym początek biegu. Warto zauważyć, że jako  jego długość wybrano tzw. „Milę Niepodległości” - 1918 metrów, symbolizującą datę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zabieg11.11 10

Pierwsze miejsce zajął działacz Stowarzyszenia „Polska Jedność” - Wiktor Słominski. Otrzymał on Nagrodę Specjalną od Ambasadora RP.

Zabieg11.11 12

Wszyscy finaliści dostali medale i dyplomy, a wolontariusze podziękowania.

Specjalnie dla uczestników wydarzenia został zorganizowany stół z gorącą herbatą oraz ciastkami.

Zabieg11.11 11

* Stowarzyszenie „Polska Jedność” dziękuje za pomoc w przeprowadzeniu Polonijnego Biegu Niepodległości Urzędowi Miasta w Nur-Sułtanie, Ambasadzie RP w Kazachstanie, polskiemu Attache Obrony w Kazachstanie przy Ambasadzie RP, grupie «БезгRUNичные», a szczególnie jej liderowi Denisowi Gordienko, a także wszystkim wolontariuszom.

Zdjęcia: Justyna Całczyńska

000