Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

W Nur-Sułtanie odbył się III Festiwal Polskich Filmów „Wisła” w Kazachstanie.

Wisla2020 1

Festiwal „Wisła”, którego organizatorem  jest  Fundacja „Wspieram”, odbywa się corocznie w wielu krajach, w tym również w Kazachstanie.

„Początkowo był to niewielki projekt festiwalowy, który po raz pierwszy odbył się w 2008 roku w najstarszym moskiewskim kinie „Chudożestwiennyj”, ale już   w 2020 roku obejmuje kilkadziesiąt miast w kilkunastu krajach.  Bardzo mi miło, że polskie kino z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem widzów na całym świecie. Obecnie na polskie filmy z niecierpliwością czekają mieszkańcy Chorwacji, Białorusi, Gruzji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Turcji, Serbii i wielu innych krajów. Festiwal Polskich Filmów „Wisła” to obecnie największy przegląd polskiego kina na świecie i jest dobrze przyjmowany przez międzynarodową publiczność. W tym roku na naszej drodze stanęło wiele przeciwności losu, nadszedł trudny czas związany z pandemią. Dziś mamy przyjemność zaprosić Państwa do magicznego świata kina, aby wspólnie przeżywać emocje na ekranie. Jesteśmy przekonani, że nasz festiwal będzie świetnym początkiem powrotu do normalnego życia. (…) Kino odzwierciedla kulturę i historię. Pokazuje, jak Polacy patrzą na świat, przedstawia problemy, z którymi borykamy się na co dzień, wskazuje, co nas bawi, uszczęśliwia, martwi, smuci. Mam nadzieję, że również w tym roku polskie kino zostanie ciepło przyjęte przez widzów, a filmy pozostawią niezapomniane na długo wrażenia.” - zwróciła się do publiczności dyrektor festiwalu Małgorzata Szlagowska-Skulska.

Oficjalnym partnerem "Wisły" w stolicy Kazachstanu było Stowarzyszenie „Polska Jedność” z udziałem Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza i Publicznej Biblioteki Polonijnej.

W otwarciu „Wisły” udział wzięli uczestnicy Forum Polonijnego - prezesi organizacji polonijnych  z Ałmaty, Kokszetau, Kostanaj, Szymkentu, Ekibastuzu, na czele z prezesem Związku Polaków w Kazachstanie - Katarzyną  Ostrowską.

„Festiwal „Wisła” pozwoli widzowi nie tylko odkryć polskie kino, ale także lepiej poznać Polskę i Polaków. Pokażemy naszym widzom doskonałe debiuty, a także nowe obrazy autorów, którym udało się już zebrać bogatą kolekcję nagród filmowych. Przedstawimy  filmy autorskie, a także te związane z mainstreamem - zapowiedział program Rinat Dussumov, wiceprezes  Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

Do obejrzenia filmów zaprosiła również Tatiana Sławecka, prezes Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty, która podzieliła się wrażeniami i przekazała symboliczną pałeczkę festiwalu prezesowi Stowarzyszenia  „Polska Jedność” - Annie Dobrowolskiej.

W programie Festiwalu „Wisła” w Nur-Sułtanie, oprócz filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych,  zaproponowane zostały dodatkowe wydarzenia tematyczne przeprowadzone w dwóch formatach: offline i online w Publicznej Bibliotece Polonijnej oraz online w Gabinecie języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza na platformie ZOOM. Były  to: wystawa fotograficzna „Ikony polskiego kina”, spotkanie literackie „Z kart powieści na ekrany kinowe”, wykład „Portret artysty w kinematografii polskiej” oraz premiera filmu animowanego poświęconego Adolfowi Januszkiewiczowi - zesłanemu pisarzowi i patronowi gabinetu języka polskiego przy Stowarzyszeniu „Polska Jedność”. Autorami filmu byli uczniowie gabinetu, a pomysłodawcą nauczycielka  języka polskiego,  Justyna Całczyńska. Nawiasem mówiąc, debiutancki film można było oglądać w przerwach między wszystkimi pokazami.

Wisla2020 2

Główny program festiwalu „Wisła” otworzył film „Pan T.”, który zdobył szereg prestiżowych nagród filmowych. Powaga oraz absurd mieszają się tu z wiwisekcją socrealizmu oraz układów w powojennej Polsce. Opowieść o bezrobotnym literacie, który ociera się o różne sfery Warszawy, począwszy od nizin aż po inteligencję i politycznych włodarzy, utrzymana jest w czarno-białych barwach, ale to w większej części naprawdę wesoła satyra, która wzbudziła niemałe kontrowersje jeszcze przed premierą. 

Wskazywano bowiem podobieństwo do twórczości oraz biografii PRL-owskich pisarzy, a w szczególności autora kultowego kryminału „Zły”. Czy postać grana przez Pawła Wilczaka to Leopold Tyrmand? 

Warto dodać, że decyzją polskiego Sejmu rok 2020 został ogłoszony rokiem Leopolda Tyrmanda, dziennikarza i pisarza, który sprowadził do Polski muzykę wolności. W tym roku skończyłby sto lat …

Kolejnym sensacyjnym filmem jest nominowany do Oscara w 2020 roku obraz Jana Komasy „Boże Ciało”. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw... 

Wisla2020 3

W programie „Wisły” w Nur-Sułtanie znalazły się także filmy „Podatek od miłości” (reż. B. Ignaciuk), „Żelazny most” (reż. M. Jordan-Młodzianowska), „Supernova” (reż. B. Kruhlik), „O zwierzętach i ludziach” (reż. Ł. Chajka), „Zgniłe uszy” (reż. P. Dylewski), „Dzień czekolady” (reż. J. Bławut), blok krótkometrażowych filmów studentów wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz blok filmów krótkometrażowych Studia Munka.

Należy zauważyć, że wszystkie seanse offline odbywały się dla ograniczonej liczby widzów i zgodnie ze wszystkimi wymogami epidemiologicznymi.

Wisla2020 13

В НУР-СУЛТАНЕ СОСТОЯЛСЯ III ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСКИХ ФИЛЬМОВ «ВИСЛА»  

В Нур-Султане состоялся третий Фестиваль польских фильмов «Висла» в Казахстане.

Фестиваль «Висла», организатором которого является Фонд «Wspieram», проходит ежегодно во многих странах, среди них и Казахстан.

«Изначально это был небольшой фестивальный проект, который впервые состоялся в 2008 году в старейшем московском кинотеатре «Художественный», но уже к 2020 году он охватил несколько десятков городов в более чем десяти странах. Мне чрезвычайно приятно, что из года в год польский кинематограф пользуется всё большим интересом и признанием у зрителей во всём мире. В настоящее время польские фильмы с нетерпением ждут жители Хорватии, Беларуси, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Сербии и многих других стран. Фестиваль польских фильмов «Висла» в настоящее время представляет собой крупнейший обзор польского кино в мире и чудесно принимается международной аудиторией. В этом году на нашем пути встали многие превратности судьбы, наступило сложное время, связанное с пандемий. Сегодня мы с радостью приглашаем вас в волшебный мир кинематографа, чтобы вместе испытать эмоции на экране. Мы убеждены, что наш фестиваль станет отличным началом вновь возрождающейся нормальной жизни. (…) Кино отражает культуру и историю. Оно показывает, как поляки смотрят на мир, представляет проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, указывает на то, что нас забавляет, радует, беспокоит или огорчает», - обратилась к зрителям директор фестиваля Малгожата Шляговска-Скульска.

 Официальным партнером «Вислы» в казахстанской столице стало общественное объединение «Polska  Jedność» при участии Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича и Общественной полонийной библиотеки.

Участие в открытии «Вислы» приняли делегаты Полонийного форума – председатели полонийных организаций из Алматы, Кокшетау, Костаная, Шымкента, Экибастуза во главе с руководителем Союза поляков в Казахстане Екатериной Островской.

«Фестиваль «Висла» позволит зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с самой Польшей и с поляками. Мы откроем для наших зрителей превосходные дебюты, а также новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий. Мы покажем авторское кино, а также картины, относящиеся к мейнстриму», - анонсировал программу вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов.

К просмотрам фильмов пригласила и руководитель Алматинского центра польской культуры «Вензь» Татьяна Славецкая,  поделившаяся впечатлениями и передавшая символическую эстафету проведения фестиваля президенту ОО «Polska Jedność» Анне Добровольской

В фестивальную программу «Вислы» в Нур-Султане, помимо полнометражных картин и короткого метра вошли  дополнительные тематические мероприятия в двух форматах: офлайн и онлайн в Общественной полонийной библиотеке и онлайн – в Кабинете польского языка имени Адольфа Янушкевича на платформе ZOOM.  Это фотовыставка  «Иконы польского кинематографа», литературная встреча «Со страниц романов – на киноэкраны», специальная лекция   «Portret artysty w kinematografii polskiej» и премьера анимационного фильма, посвященного Адольфу Янушкевичу – ссыльному польскому литератору и патрону Кабинета польского языка при ОО «Polska Jedność». Авторами документальной ленты стали учащиеся этого кабинета, инициатором, куратором и продюсером выступила учитель польского языка Юстына Цалчыньска. К слову, дебютную работу можно было посмотреть в перерывах между всеми показами.

Wisla2020 4

Основную фестивальную программу «Вислы» открыл фильм «Пан Т.», собравший ряд престижных кинопремий. Серьёзность и абсурд здесь смешиваются с вивисекцией соцреализма и порядков в послевоенной Польше. Рассказ о безработном литераторе, который сталкивается с разными социальными слоями Варшавы, начиная с низов и заканчивая интеллигенцией и политическим руководством, выдержан в чёрно-белой цветовой гамме, хотя в большей степени это весёлая сатира, которая вызвала немалые споры ещё перед премьерой.

Дело в том, что в фильме указано сходство с творчеством и биографиями писателей периода Польской народной республики, в частности, автора культового детектива «Злой». Но действительно ли персонаж, которого играет Павел Вильчак – это Леопольд Тырманд?

Кстати, решением польского Сейма 2020 год был объявлен годом Леопольда Тырманда, журналиста и писателя, принесшего в Польшу музыку свободы. В этом году ему исполнилось бы сто лет…

 Еще один нашумевший фильм – номинированная на Оскар 2020 года картина Яна Комаса «Тело Христово». Основанная на реальных событиях история 20-летнего Даниэля, который во время пребывания в воспитательной колонии проходит духовную перемену и тайком мечтает стать священником. Через несколько лет парня условно освобождают, а затем направляют на работу в столярную мастерскую. Вместо того, чтобы попасть туда, Даниэль едет в местный костел, где заводит дружбу с настоятелем. Когда священник уезжает, неожиданно появляется возможность, и парень, притворяясь священником, начинает проводить службы в городке. С самого начала его методы евангелизации вызывают споры среди жителей, особенно в глазах строгого кистера Лидии. Со временем, однако, наставления и харизма фальшивого священника начинают затрагивать людей, потрясенных трагедией, которая произошла несколько месяцев раньше. Тем временем в городке появляется бывший друг Даниэля из воспитательной колонии, а дочь кистера – Марта, все больше оспаривает духовность молодого священника. Все это ведет к тому, что затея Даниэля может провалиться. Мечась между священным и мирским, герой находит в своей жизни новую, важную цель. Он решает ее реализовать, даже если его секрет будет раскрыт...

В программу «Вислы» в Нур-Султане также вошли фильмы «Налог на любовь» (реж. Б.Игнацюк), «Железный мост» (реж. М. Йордан-Млодзяновска), «Сверхновая» (реж. Б. Крухлик), «О животных и людях» (реж. Л. Чайка), «Гнилые уши» (реж. П. Дылевски), «День шоколада» (реж. Я. Блавут), блок короткометражных фильмов студентов Киношколы им. Кшиштофа Кесьлёвского Силезского университета и блок короткометражных фильмов Студии Мунка.

Стоит отметить, что все показы офлайн прошли для ограниченного количества зрителей и с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Wisla2020 5

Wisla2020 6

Wisla2020 7

Wisla2020 8

Wisla2020 12

Wisla2020 11

Wisla2020 9

Wisla2020 10

000