Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

1 ноября 2019 года, в День всех святых, представители полонийных организаций Нур-Султана "Polska Jedność" и "Orszak Polonijny", а также учащиеся Кабинета польского языка имени Адольфа Янушкевича посетили  кладбище в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области.

Pierwomajka 1

Нынешняя Первомайка -  одна из первых так называемых «точек», куда поляки, депортированные в Казахстан после 1936 года, были насильственно переселены.

Астанчане приняли участие в мессе, проходившей под большим Крестом. Вспоминая умерших  поляков, они оставили на кладбище белые и красные цветы и зажгли свечи.

Pierwomajka 2

Затем посетили Польский дом, где проводятся уроки польского языка и занятия по польской культуре.

Кроме того, члены обеих организаций почтили минутой молчания у монументы жертвам депортации в Первомайке и возложили цветы к памятнику полякам, депортированным в Лозовое.

В мероприятии приняли участие представители консульства Республики Польша в Нур-Султане - Юстына Дудар и Анита Сташкевич.

Юстына Цалчыньска

учитель, направленный  за границу ORPEG

Pierwomajka 3

1 listopada br. przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych „Polska Jedność” oraz „Orszak Polonijny” oraz uczniowie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza w Nur-Sułtanie pojechali na cmentarz w Pierwomajce (ros. Первомайка) - wsi położonej w stepie. Była to jedna z pierwszych tzw. toczek – miejsc, gdzie przymusowo osiedlano Polaków zesłanych do Kazachstanu po 1936 roku.

Uczestniczyli oni w mszy św. odprawionej pod krzyżem znajdującym się pośród grobów. Wspominając zmarłych Polaków pozostawili na cmentarzu białe i czerwone kwiaty oraz zapalili znicze.

Następnie odwiedzili Dom Polski, gdzie odbywają się lekcje języka polskiego oraz zajęcia dotyczące kultury polskiej.

Pierwomajka 4

Członkowie obu stowarzyszeń złożyli również wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Polaków zesłanych do Łozowoje.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu RP w Nur-Sułtanie — Pani Konsul Justyna Dudar oraz Pani Konsul Anita Staszkiewicz.

Dla wszystkich był to dzień pełen refleksji i zadumy nad losem zmarłych w Kazachstanie Polaków…

Justyna Całczyńska
nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG

Pierwomajka 5
 

000