Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, przedstawiciele Stowarzyszenia „Polska Jedność” uczcili pamięć swoich bliskich zmarłych.

DzienWszystkichSwietych2020 1

Uczniowie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza przygotowali się do tego dnia poznając zwyczaje i tradycje związane z dzisiejszym świętem podczas  jednego ze spotkań z cyklu „Kultura polska w 5 krokach”. Nauczyli się  oni nowych słów oraz obejrzeli filmy pokazujące polskie cmentarze. Wysłuchali również fragmentów najnowszej książki Angeliki Kuźniak „Soroczka”, w której autorka podejmuje temat śmierci.

DzienWszystkichSwietych2020 16

Wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu  i Represji Politycznych, znajdującym się w samym centrum stolicy Kazachstanu. Jako pierwsi pod tablicę pamiątkową podeszli: Pani Prezes Stowarzyszenia „Polska Jedność” - Anna Dobrowolska, Kierownik  Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza, nauczycielka  skierowana do pracy w Nur-Sułtanie przez  ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) - Justyna Całczyńska i dzieci z zapalonymi zniczami. Następnie zgromadzeni  podzielili się historiami swoich represjonowanych przodków oraz wspomnieniami o trudnych latach.

DzienWszystkichSwietych2020 2

Na miejskim cmentarzu członkowie Stowarzyszenia „Polska Jedność” złożyli kwiaty na grobie pierwszego Prezesa  i założyciela organizacji, Aleksandra Dobrowolskiego. Następnie każdy udał się na groby swoich zmarłych krewnych, gdzie mógł zapalić znicz i pomodlić  się o spokój ich dusz.

Stowarzyszenie  "Polska Jedność" wyraża wdzięczność Pani Konsul RP Justynie Dudar za udzielone wsparcie i przekazanie  zniczy.

DzienWszystkichSwietych2020 15

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ В НУР-СУЛТАНЕ

1 ноября, в День всех святых, члены общественного объединения «Polska Jedność» почтили память своих  усопших близких.

Учащиеся Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича подготовились к этому дню, ознакомившись с обычаями и традициями праздника во время одной из встреч цикла „Kultura polska w 5 krokach”. Они выучили новые слова, посмотрели фильмы о польских кладбищах. Кроме того, прослушали фрагменты новой книги Анжелики Кузьняк „Soroczka”, в которой автор поднимает тему смерти.

DzienWszystkichSwietych2020 17

Мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов к памятнику жертвам голодомора и политических репрессий, расположенному в самом центре столицы Казахстана. Первыми к мемориальной доске подошли руководитель ОО «Polska Jedność»  Анна Добровольская, куратор Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича, учитель, работающий в Нур-Султане от ORPEG (Центр развития польского образования за границей), Юстына Цалчыньска и дети с зажженными лампадами. После собравшиеся поделились историями своих  репрессированных предков и воспоминаниями о трудных годах.

DzienWszystkichSwietych2020 3

На городском кладбище члены ОО «Polska Jedność»  возложили цветы к могиле первого руководителя и основателя организации Александра Добровольского. Затем каждый отправился навестить своих умерших родственников, где смог зажечь лампадку и помолиться за упокой их  душ.

ОО «Polska Jedność»  выражает искреннюю признательность госпоже консул Республике Польша Юстыне Дудар за поддержку и предоставленные лампады.

DzienWszystkichSwietych2020 4

DzienWszystkichSwietych2020 5

DzienWszystkichSwietych2020 6

DzienWszystkichSwietych2020 7

DzienWszystkichSwietych2020 8

DzienWszystkichSwietych2020 9

DzienWszystkichSwietych2020 10

DzienWszystkichSwietych2020 11

DzienWszystkichSwietych2020 12

DzienWszystkichSwietych2020 13

DzienWszystkichSwietych2020 14

000