Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

11 października  obchodzimy XX Dzień Papieski. Z tej okazji Stowarzyszenie „Polska Jedność”, Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza oraz Publiczna Biblioteka Polonijna prezentują film zatytułowany „Światełko dla Jana Pawła II” .

swiatelko

Słowa papieża Polaka są uniwersalne i aktualne również współcześnie. Przeczytali je przedstawiciele kościoła i organizacji polonijnych z Kazachstanu oraz Polski: z Aktobe, Ałmaty, Pawłodaru, Pierwomajki, Nur-Sułtanu, Krakowa i Warszawy.

11 октября празднуется XX Папский день. По этому случаю ОО „Polska Jedność”, Кабинет польского языка имени Адольфа Янушкевича и Общественная полонийная библиотека представляют фильм „Światełko dla Jana Pawła II”.

Слова Папы-Поляка универсальны и актуальны и в наше время. В фильме их прочитали представители костела и полонийных организаций из Казахстана и Польши - наши друзья из Актобе, Алматы, Павлодара, Первомайки, Чкалова, Нур-Султана, Кракова и Варшавы.

С 2005 года в Польше отмечается День Иоанна Павла II (Dzień Papieża Jana Pawła II) - государственный праздник, установленный в честь памяти Римского папы Иоанна Павла II (16 октября 1978 года кардинал архиепископ Кракова Кароль Войтыла был избран Римским папой).

В воскресенье до 16 октября в польской католической церкви празднуется Папский день. В этом году он особо знаменателен, так как 2020-ый, напомним, объявлен Годом Иоанна Павла II.

000