Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Gabinet języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza działający przy Stowarzyszeniu „Polska Jedność” przygotował dla swoich słuchaczy oryginalny internetowy projekt „Podróże z PJ”. Jego autorką jest  kierownik gabinetu, nauczycielka języka polskiego Justyna Całczyńska. Oficjalny początek projektu odbył się  na żywo na Instagramie na profilu @pj.astana.

Justynka 1

«Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Zaczęły się wakacje, które potrwają aż trzy miesiące. Ważne jest, aby w tym czasie uczniowie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza przy Stowarzyszeniu „Polska Jedność” mieli kontakt z językiem polskim i  samodzielnie kontynuowali naukę. Powstał więc projekt o wieloznacznej nazwie „Podróże z PJ”. Nawiązuje ona do stowarzyszenia - podróże z Polską Jednością, ale może być również odczytana jako podróże z Justynką - główną bohaterką tego przedsięwzięcia, piękną lalką w stroju łowickim stworzoną specjalnie dla nas w Muzeum Lalek w Pilźnie. Będzie ona podróżować po Polsce, dzięki czemu uczniowie lepiej poznają nasz kraj. Co tydzień otrzymają oni interaktywną prezentację,  w której nasza bohaterka, pokaże wspaniałą polską przyrodę, zwiedzi zabytki oraz  pozna ważnych Polaków. Uczniowie będą mogli również sprawdzić swoją wiedzę, zrobić ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, posłuchać piosenek lub obejrzeć filmy. Myślę, że będzie to dobra motywacja, nie tylko do nauki języka, ale również do poznawania kultury, tradycji i obyczajów związanych z Polską» - powiedziała  autorka projektu Justyna Całczyńska.

W pierwszą podróż Justynka wybrała się do Łazienek Królewskich, gdzie spacerowała wśród pięknej przyrody, zobaczyła wspaniałą architekturę, ale również spotkała Angelikę Kuźniak, autorkę wielu ciekawych książek biograficznych dotyczących znanych Polek.

Druga podróż odbyła się do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Justynka odwiedziła dom, w którym urodził się znany polski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla - Henryk Sienkiewicz. Zobaczyła ciekawe pamiątki po nim oraz  poznała bohaterów jego książek.

Projekt „Podróże z PJ” ma swój profil na Instagramie (@podroze_z_pj).  Oprócz tego informacje o podróżach Justynki można znaleźć na stronie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza na Facebooku.

Warto zauważyć, że Stowarzyszenie „Polska Jedność” ma dwa tematyczne projekty online na Instagramie - jeden z nich dotyczy polskiej kuchni @gotujemy_z_pj, a drugi różnych dziedzin twórczości @tworzymy_z_pj.

Nie przegapcie nowych podróży z PJ, obserwujcie Justynkę!

Justynka 2

Podróże z PJ. Следуйте за Юстынкой!

Кабинет польского языка имени Адольфа Янушкевича, действующий при ОО  "Polska Jedność", подготовил для своих слушателей оригинальный онлайн-проект «Podróże z PJ». Автором выступила куратор Кабинета, преподаватель польского языка Юстына Цалчыньска. Торжественный старт проекту был дан в прямом эфире в Instagram на странице @pj.astana.

«Закончился очередной учебный год. Начались каникулы, которые продлятся три месяца. Важно, чтобы в течение этого времени учащиеся Кабинета польского языка имени Адольфа Янушкевича при общественном объединении  "Polska Jedność" (Польское Единство)   имели контакт с польским языком и продолжали обучение самостоятельно.  Для этого был создан проект «Podróże z PJ». Название означает путешествия с Польским Единством, но его можно также прочитать и как путешествия с Юстынкой - главным героем этого проекта, красивой куклой ловицком костюме, созданной специально для нас в Музее кукол в Пильзне. Юстынка будет путешествовать по Польше, благодаря чему учащиеся лучше узнают нашу страну. Каждую неделю они будут получать интерактивную презентацию, в которой наша героиня покажет чудесную польскую природу, посетит достопримечательности  и встретится с важными поляками. Учащиеся также смогут проверить свои знания, сделать лексические и грамматические упражнения, послушать песни или посмотреть фильмы. Думаю, это будет хорошей мотивацией не только для изучения языка, но и для знакомства с культурой, традициями и обычаями, связанными с Польшей», - рассказала автор проекта Юстына Цалчыньска.

В своей первой поездке Юстынка отправилась в  парк «Королевские Лазенки», где прогулялась среди прекрасной природы, увидела потрясающую архитектуру, а также встретилась с Анжеликой Кузняк, автором многих интересных биографических книг о знаменитых польских женщинах. 

Второе путешествие было в Музей Генрика Сенкевича в Воле Окжейскей. Юстынка посетила дом, в котором родился  известный польский писатель,  лауреат Нобелевской премии по литературе Генрик Сенкевич. Там она увидела его личные вещи и познакомилась с героями его книг.

У проекта «Podróże z PJ» появилась своя страница в Instagram (@podroze_z_pj), кроме того, информацию о путешествиях Юстынки можно найти на странице Кабинета польского языка имени Адольфа Янушкевича в Facebook.

Отметим, что у ОО "Polska Jedność" есть два тематических онлайн-проекта в Instagram. Это страница о польской кухне @gotujemy_z_pj и территория творчества @tworzymy_z_pj.

Не пропустите новые путешествия с PJ, следуйте за Юстынкой!

Justynka 3

Justynka 4

Justynka 5

Justynka 6

000