Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Stowarzyszenie  „Polska Jedność”, Gabinet  języka polskiego im Adolfa Januszkiewicza i  Publiczna Biblioteka Polonijna w Nur-Sułtanie zorganizowali tydzień poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Warto zauważyć, że cykl wydarzeń w całości odbył się  online, ponieważ w tej chwili stolica Kazachstanu objęta jest kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa, więc wszystkie wydarzenia publiczne są zabronione.

TydzieńJPII 1

„W 2020 roku obchodzona jest 100. rocznica urodzin wielkiego Polaka Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. W Polsce ten rok jest ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. Ponadto w 2020 r. przypada 15. rocznica śmierci papieża.  Wspólnie z nauczycielem języka polskiego uczącym w  Gabinecie Januszkiewicza od dawna planowaliśmy wydarzenia, które miały być zorganizowane wspólnie z kościołem. Niestety kwarantanna wprowadziła własne poprawki, wszystkie spotkania musiały zostać odwołane, ale postanowiliśmy zorganizować Tydzień online. Taka forma, oczywiście, nie jest powszechna, ale nie było trudności z organizacją wydarzeń. Ponadto udało nam się poszerzyć grono odbiorców - nie tylko mieszkańcy Nur-Sułtanu, ale także nasi przyjaciele z Pawłodaru i rosyjskiego Nowosybirska zostali uczestnikami Tygodnia. Możemy więc powiedzieć, że to przedsięwzięcie miało międzynarodowy zasięg” - powiedział Rinat Dussumov, wiceprezes Stowarzyszenia „Polska Jedność”.

To bardzo symboliczne, że Tydzień rozpoczął się 2 kwietnia - w dniu śmierci Jana Pawła II, a zakończył 8 kwietnia - w dniu jego pogrzebu. Każdego dnia organizatorzy przygotowywali informacje o życiu jedynego papieża polskiego pochodzenia i udostępnili je w komunikatorach i mediach społecznościowych. Program obejmował oglądanie filmów dokumentalnych i fabularnych (np. „Karol. Człowiek, który został papieżem”) w Internecie, animacji, sztuki „Brat naszego Boga”, wirtualne wycieczki śladami Jana Pawła II oraz wystawy fotograficzne. Szczególną uwagę zwrócono na wizytę papieża w Kazachstanie w 2001 roku - przypomniano wystawę fotograficzną, filmy, zaprezentowano wspomnienia naocznych świadków oraz „spacer” po miejscach stolicy związanych z papieżem Polakiem.

Uczniowie Gabinetu języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza, którzy mają lekcje online od 16 marca, uczestniczyli w wykładach tematycznych i zapoznali się z interaktywną prezentacją.

TydzieńJPII 2

Oprócz tego uruchomiono specjalne wyzwanie # JPII100.

„Każdy może wziąć udział w wyzwaniu. Warunki są bardzo proste: trzeba nagrać wideo, czytając wiersz św. Jana Pawła II lub cytując jego myśli (powiedzenia), i opublikować je na Instagramie lub na Facebooku z obowiązkowym hashtagiem #JPII100. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 1 minuty. Tekst można przeczytać w dowolnym języku.

Będziemy wdzięczni, jeśli zaznaczysz nasze konto na Instagramie @pj.astana i przekażesz wyzwanie swoim przyjaciołom i znajomym.” - wyjaśnił R. Dussumov.

TydzieńJPII 4

Kulminacją Tygodnia było internetowe spotkanie literackie poświęcone twórczości Karola Wojtyły.

„Niestety niewiele osób wie o poecie Wojtyle, ponieważ większość postrzega go wyłącznie jako papieża. Postanowiliśmy spróbować wypełnić tę lukę, na szczęście w naszej Publicznej Bibliotece Polonijnej znajdują się zbiory poezji Karola Wojtyły, jego sztuka „Brat naszego Boga” oraz najsłynniejsze książki „Przekroczyć próg nadziei” oraz „Pamięć i tożsamość”. Rozmawialiśmy o tym wszystkim na spotkaniu online. Oczywiście nie obyło się bez czytania wierszy i cytowania  Karola Wojtyły, a także słuchania albumu Placido Domingo, który zawierał piosenki zapisane w wierszach Wojtyły” - powiedział R. Dussumov.

Jak zauważyli organizatorzy, Tydzień Jana Pawła II online został bardzo dobrze oceniony przez  uczestników. W przyszłości Stowarzyszenie „Polska Jedność” planuje kontynuować organizowanie wydarzeń w takiej formie.

TydzieńJPII 12

Przypomnijmy:

Święty Jan Paweł II (przed intronizacją - Karol Józef Wojtyła) był pierwszym i jedynym papieżem polskiego pochodzenia. Urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach (województwo małopolskie).

Przyszły papież był miłośnikiem m.in. literatury i teatru. Pisał wiersze. Jako student Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1939 roku wydał swój pierwszy zbiór zatytułowany "Psałterz renesansowy".

Jan Paweł II został papieżem 16 października 1978 roku, w wieku 58 lat.

We wrześniu 2001 roku przybył z wizytą duszpasterską do Kazachstanu.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie, a pogrzeb odbył się 8 kwietnia.

Został beatyfikowany 1 maja 2011 r. przez papieża Benedykta XVI.

Kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.

TydzieńJPII 8

Онлайн-неделю Иоанна Павла II провели в Нур-Султане

ОО «Polska Jedność», Кабинет польского языка им. Адольфа Янушкевича и Общественная полонийная библиотека в Нур-Султане провели Неделю, посвященную св. Иоанну Павлу II. Примечательно, что цикл мероприятий полностью прошел онлайн, так как в настоящий момент в столице Казахстана действует режим карантина в связи с пандемией коронавируса и, соответственно, любые публичные мероприятия запрещены.

«В 2020 году празднуется 100 лет со дня рождения великого поляка Кароля Войтылы – святого Иоанна Павла II. В Польше этот год объявлен Годом Иоанна Павла II. Кроме того, в 2020-м исполняется 15 лет, как Папа-Поляк ушел из жизни. Неделю Иоанна Павла II мы запланировали давно. Вместе с преподавателем польского языка, куратором Кабинета Янушкевича расписали мероприятия, договорились о сотрудничестве с костелом. К сожалению, карантин внес свои коррективы, все встречи пришлось отменить, но мы приняли решение провести Неделю онлайн. Формат, конечно, не совсем привычный, но каких-то особых трудностей с организаций мероприятий не возникло. Более того, нам удалось расширить аудиторию -  участниками Недели стали не только жители Нур-Султана, но и наши друзья из Павлодара и российского Новосибирска. Так что можно считать, что Неделя получилась международной», - отметил вице-президент ОО «Polska Jedność» Ринат Дусумов.

TydzieńJPII 7

Весьма символично, что Неделя стартовала 2 апреля - в день смерти Иоанна Павла II, а завершилась 8 апреля – в день его похорон. Каждый день организаторы готовили информацию о жизни единственного Папы Римского польского происхождения и делились ею  в мессенджерах и социальных сетях. В программу вошли онлайн-просмотры документальных и художественных фильмов (например, «Кароль. Человек, ставший Папой»), мультфильмов, спектакля «Брат нашего Бога», виртуальные экскурсии по следам Иоанна Павла II и фотовыставки. Отдельное внимание было уделено визиту понтифика в Казахстан в 2001 году – о нем напомнили фотовыставка, фильмы, воспоминания очевидцев и «прогулка» по местам в столице, связанным с Папой-Поляком.

Учащимся Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича, которые с 16 марта занимаются онлайн, были предложены тематические лекции и интерактивная презентация.

TydzieńJPII 3

Кроме того, был запущен специальный челлендж #JPII100.

«В нем могут принять участие все желающие. Условия очень просты: нужно снять на видео, как вы читаете стихотворение Иоанна Павла II или цитируете его мысли (изречения), и опубликовать его в Instagram или Facebook с обязательным хештегом #JPII100. Длительность видео не должна превышать 1 минуты. Читать можно на любом языке. Будем признательны, если при публикации поста вы отметите наш аккаунт в Instagram @pj.astana и передадите эстафету своим знакомым и друзьям», - пояснил Р. Дусумов.

Кульминацией Недели стала литературная онлайн-встреча, посвященная творчеству Кароля Войтылы.

TydzieńJPII 6

«К сожалению, о поэте Войтыле у нас мало кто знает, так как большинство воспринимает его исключительно как понтифика. Мы решили попробовать устранить этот пробел, благо, в нашей  Полонийной библиотеке есть поэтические сборники  Кароля Войтылы, его пьеса «Брат нашего Бога», и самые известные книги «Переступить порог надежды» и «Память и идентичность». Обо всем этом мы и говорили на онлайн-встрече. Конечно, не обошлось без чтения стихотворений и цитат Кароля Войтылы, а также прослушивания альбома Пласидо Доминго, в который вошли песни, написанные на стихи Войтылы», - рассказал Р.Дусумов.

Как отметили организаторы, тематическая онлайн-неделя получила положительные отзывы от ее участников. В будущем ОО «Polska Jedność» планирует продолжить подобный формат проведения мероприятий.

TydzieńJPII 9

Напомним, святой Иоанн Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыыла) – первый и единственный Папа Римский польского происхождения. Родился 18 мая 1920 года в городе Вадовице (Малопольское воеводство, Польша).
Будущий понтифик увлекался, в частности, литературой и театром. Писал стихи. Будучи студентом факультета полонистики Ягеллонского университета в Кракове в 1939 году выпустил свой первый сборник под названием «Псалтырь эпохи Возрождения».
Иоанн Павел II стал Папой 16 октября 1978 года, в возрасте 58 лет.
В сентябре 2001 года совершил пастырский визит в Казахстан.
Скончался 2 апреля 2005 года в Ватикане, похороны прошли 8 апреля.
Беатифицирован 1 мая 2011 года папой римским Бенедиктом XVI.
Канонизирован 27 апреля 2014 года.

TydzieńJPII 10

TydzieńJPII 11

000