Logo rutelephone newemailFb 1VK 1Insta 1YouTube 1PL lang 1RU lang 2

 

000

Общественное объединение "Polska Jedność" города Нур-Султана присоединилось к челленджу #abai175, приуроченному к грядущему 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

abai175

Фрагмент стихотворения Абая в переводе экс-посла Польши в Казахстане (2004 – 2007) Владислава Соколовского прочитали Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Казахстане Селим Хазбиевич, представители ОО "Polska Jedność" и дети из Гимназии № 67, учащиеся в Кабинете польского языка им. Адольфа Янушкевича.

Мы передаем эстафету: автору перевода Владиславу Соколовскому, вице-министру иностранных дел РК Роману Василенко, Чрезвычайному и Полномочному Послу Казахстана в Польше Маргулану Баймухану, представителям Центра казахской культуры и науки имени Абая в Слупске и Общества казахстанской молодежи «Барс» в Польше, экс-консулу РП в Нур-Султане, а ныне директору Института Польского в Нью-Дели Малгожате Таньской, нашим друзьям - лучшему переводчику польского языка Асель Сагимбековой и самому известному в Казахстане учителю польского языка Марте Зелинской, представителям полонийных организаций и учителям польского языка в Казахстане, а также всем полякам, влюбленным в Казахстан и казахскую культуру.

.

Stowarzyszenie "Polska Jedność" w Nur-Sułtanie wzięło udział w wyzwaniu #abai175, zorganizowanym z okazji, obchodzonej w przyszłym roku, rocznicy urodzin kazachskiego poety - Abaja Kunanbajewa.

Fragmenty wierszа Abaja w przekładzie byłego Ambasadora RP w Kazachstanie ( 2004-2007) Władysława Sokołowskiego przeczytali: Ambasador RP w Nur-Sułtanie - Selim Chazbijewicz, członkowie Stowarzyszenia "Polska Jedność" oraz dzieci z Gimnazjum nr 67 uczące się w Gabinecie języka polskiego im. Adolfa Januszkiewicza.

Zapraszamy serdecznie do udziału: autora przekładu - Władysława Sokołowskiego, Wiceministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu - Romana Vassilenko, Ambasadora Kazachstanu w Polsce - Margulana Baimukhana, przedstawicieli Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja w Słupsku oraz Stowarzyszenia Młodzieży Kazachstańskiej "Bars", byłą Konsul RP w Nur-Sułtanie, a dziś Dyrektor Instytutu Polskiego w New Delhi - Małgorzatę Tańską, oraz naszych przyjaciół - najlepszą tłumaczkę języka polskiego - Assel Sagimbekovą, najbardziej znaną w Kazachstanie nauczycielkę języka polskiego - Martę Zielińską, przedstawicieli organizacji polonijnych oraz nauczycieli języka polskiego w Kazachastanie i wszystkich Polaków zakochanych w Kazachstanie i kazachskiej kulturze.

000