000telephone newemailFb 1VK 1

000

II Kazachstańskie Zimowe Igrzyska Polonijne. Organizator - Stowarzyszenie "Polska Jedność" przy wsparciu Senatu RP i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Partnerzy projektu - administracja miasta, szkoła-liceum №56, Ironman Kazakhstan, World Class, Centralny System Biblioteczny w Nur-Sułtanie.

Вторые Казахстанские зимние Полонийные игры. Организатор - ОО "Polska Jedność" при поддержке Сената РП и Фонда "Помощь полякам на Востоке". Партнеры - акимат города Нур-Султана, школа-лицей №56, Ironman Kazakhstan, World Class, Центральная библиотечная система города Нур-Султана.

Więcej informacji / Больше информации

000